Qar??l?qs?z sevm?k

Qar??l?qs?z sevm?k

Language: Azeri   Türkce   Russian
Müellif: Disposable
...?ox a??r bir ?eydir onun s?nin olmayaca?? h?qiq?tini bil?r?kd?n sevm?k.Ya?ayanlar daha yax?? anlar amma bacard???m q?d?r ifad? etm?y? ?al??acam. ?l?m h?km? alan bir m?hbus d???n?n,zaman bir ne?? saatdan sonra ?lind? ?l?m adl? bir libas il? onu g?zl?yir, hans? ki, o m?hbusun h?min libas? geyinm?kd?n ba?qa bir se?imi yoxdur. Qaranl?q otaq,saat?n ?qr?bl?rinin h?r t?qq?lt?s?nda duyulan zaman?n ona t?r?f g?l?n add?m s?sl?ri, v? bir d? onu yaln?z buraxmayan ?ar?sizlik. Bax bu c?rd?r qar??l?qs?z sevm?k. Sevdiyinz andan etibar?n siz d? art?q onun q?lbin? m?hbus olars?z. ??nki f?rqind? bel? olmadan h?yat?n?z?n ?n b?y?k g?nah?n? i?l?misiniz sizin olmayacaq birini sev?r?k, c?zas? ?ox a??r olan bir g?nah. C?zas? n?dir mi? Onun yoxlu?u v? bundan sora bel? he? olmayaca?? ger??yi.N? a?aclaR?n ?i??kl?m?yin? n? d? yarpaqlar?n t?k?l?c?yin? ?ahid ola bilm?y?c?yiniz f?sil, q?? f?sli ya?ayaca??n?z t?k f?sil olar Onun yoxlu?unda.H?r yerd? onu axtarars?z, oxudu?unuz kitablarda, baxd???n?z film?rd?, siqaretin t?st?s?nd?, yuxular?n?zda. Al?nmaz. Unautma?a ?al??san?z bel? al?nmaz. Unuda bilm?rsiniz, g?z?n?zd?n its? bel? unadanmars?n?z. Siz onu g?z?n?zl? deyil q?lbinizl? sevirsiniz ax?. O sizin damarlar?n?za, beyin h?ceyr?l?riniz? i?l?yib art?q. Siz o adl? bir x?st?liy? yoluxmusunuz. H?r s?h?r yuxudan yen? ?l? olaraq ay?laca??n?z? bil?r?kd?n girirsiniz yata??n?za.... Sonra bir g?n g?lir v? oyand???n?zda i?inizd?ki yan??n?n ?slind? h?r ?eyi yand?r?b k?l etdiyini g?r?rs?n?z. Art?q a?lama?a g?z ya??n?z qalmay?b. Aylarla davam ed?n ?ar?sizlik v? s?br dala??ndan s?br qalib g?lib. G?r?n?r Zaman art?q siz? ac?ma?a ba?lay?b v? siz? ilk jestini edir. Siz daha b?t?n bunlara al???q v?ziyy?td?siniz.B?li, siz h?l? d? onu unutmam?s?n?z amma ?vv?l sizi s?zladan yaralar daha sizi incitmir.... Daha sonra "buna g?r? mi ??kirdim onca zill?ti?" m?rh?l?si ba?lay?r h?yat?n?zda. Q?lbiniz daha o ??xsi qonaqlamaq niyy?tind? deyil. Siz f?rqind? bel? olmadan onnan soyumusunuz. ?vv?ll?r ad?n? bel? e?itdiyinizd? h?y?cannan titr?diyiniz ??xs art?q sizin??n bir m?na k?sb etmir. Art?q siz onun ??kill?rin? baxmaqda maraql? deyilsiz, vaxt?n?z?n b?y?k hiss?sini art?q onu d???n?r?k ke?irmirsiz. Siz h?yat?n bu a??r oyununnan qalib olaraq ??xm?s?n?z. Sol t?r?finizd?ki k?ndi viran qoyan d??m?n-"qar??l?qs?z sevgi" zamandan layiqli cavab?n? ald? v? o k?ndi t?rk etdi. Art?q sizin xo?b?xt olma zaman?n?z.)))
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
Fikirler (0)
« Etiraflar
Ana sehife