Xarakter testi

Xarakter testi

Language: Azeri   Türkce   Russian
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
Heart** (2013-07-04 18:49)
Bir ?ox professional qurulu? t?r?find?n insanlar?n i? d?nyalar?n? v? insanlarla ?laq?l?rini qiym?tl?ndirm?k ???n istifad? edil?n bu xarakter testini siz d? t?tbiq edin, ?z?n?z? daha da yax?? tan?y?n.

1. ?z?n?z? n? vaxt ?n yax?? hiss edirsiniz?
(a) S?h?rl?r
(b) G?nortandan sonra v? ax?ama do?ru
(c) Gec?nin ir?lil?y?n saatlar?nda

2. Nec? ged?rsiniz?
(a) S?r?tli v? uzun add?mlarla
(b) S?r?tli v? q?sa add?mlarla
(c) Normaldan yava? v? ?trafa baxaraq
(d) Yava? v? ba?? ?yik
(e) ?ox yava?

3. ?nsanlarla dan??ark?n
(a) Qollar?m? sin?md? qatlam?? olaraq dayanaram
(b) ?ll?rimi s?xaram
(c) Bir v? ya iki ?limi belim? qoyaram
(d) Dan??d???m insanlara toxunar v? ya it?l?y?r?m
(e) Qula??mla oynayar, ??n?m? toxunar v? ya sa??m? d?z?ld?r?m

4. ?stirah?t ed?rk?n nec? oturursunuz?
(a) Dizl?r qatlanm?? v? q??lar bir-birin? biti?ik olaraq
(b) Q??lar ?arpazlanm?? olaraq
(c) Q??lar?m? uzadaraq
(d) Bir q???m? alt?ma qatlayaraq

5. ?ox xo?unuza ged?n bir ?ey oldu?unda n? ed?rsiniz?
(a) B?y?k bir q?hq?h? ??k?r?m
(b) G?l?r?m amma ?ox s?sli deyil
(c) Bir d?f?lik g?l?r?m
(d) S?ssizc? g?l?ms?y?r?m

6. Bir partiyaya v? ya ictimai f?aliyy?t? qat?ld???n?zda..
(a) H?r k?s sizi f?rq ed?c?k ??kild? gurultulu bir giri?mi ed?rsiniz?
(b) S?ssiz bir giri? edib ?traf?n?zda tan?d???n?z biril?rin?mi bax?rs?n?z?
(c) ?ox s?ssizc? girib kims?nin sizi f?rq etm?m?sin?mi c?hd g?st?r?rsiniz?

7. ?ox ??tin bir i?? diqq?tinizi vermi?k?n narahat edilirsiniz. N? ed?rsiniz?
(a) M?mnuniyy?tl? qar??layaram
(b) H?ddind?n art?q d?r?c?d? narahat olaram
(c) M??yy?n olmaz. Bu iki uc aras?nda d?yi??n davran??lar g?st?r?r?m

8. ?n ?ox hans? r?ngi sevirsiniz?
(a) Q?rm?z? v? ya porta?al r?ngi
(b) Qara
(c) Sar? v? ya mavi
(d) Ya??l
(e) T?nd mavi v? ya b?n?v??yi
(f) A?
(g) Q?hv?yi v? ya boz

9. Yataqda yatmadan ?vv?lki bir ne?? d?qiq?d?..
(a) K?r?k ?st? yat?b uzanars?n?z
(b) Qar?n?n?z?n ?st?n? yat?b uzanars?n?z
(c) Y?ng?l q?vr?lm?? olaraq yan t?r?finiz? yatars?n?z
(d) Ba??n?z? bir qolunuzun ?z?rin? qoyars?n?z
(e) Ba??n?z? yor?an?n alt?na salars?n?z

10. Yuxunuzda ?mumiyy?tl?..
(a) Y?x?lars?n?z
(b) D?y???r v? ya m?bahis? ed?rsiniz
(c) B?zil?rini v? ya bir ?eyl?r axtarars?n?z
(d) U?ar v? ya ?z?rsiniz
(e) ?mumiyy?tl? yuxu g?rm?zsiniz
(f) Yuxular?n?z daim xo?dur

BALLAR:
?ndi ballar?n?z? y???n.

1.
(a)2
(b)4
(c)6
2.
(a)6
(b)4
(c)7
(d)2
(e)1
3.
(a)4
(b)2
(c)5
(d)7
(e)6
4.
(a)4
(b)6
(c)2
(d)1
5.
(a)6
(b)4
(c)3
(d)5
(e)2
6.
(a)6
(b)4
(c)2
7.
(a)6
(b)2
(c)4
8.
(a)6
(b)7
(c)5
(d)4
(e)3
(f)2
(g)1
9.
(a)7
(b)6
(c)4
(d)2
(e)1
10.
(a)4
(b)2
(c)3
(d)5
(e)6
(f)1

?ndi ballar?n?z? y???n.

60 BAL V? ?Z?R?:
?nsanlar s?n? k?vr?k bir ??ya r?ftar? edirl?r. Q?rurlu, eqoist v? h?ddind?n art?q basq?n biri olaraq g?r?l?rs?n?z. ?nsanlar siz? heyranl?q duyub sizin kimi olmaq ist?y? bil?rl?r amma siz? h?r vaxt g?v?nm?zl?r v? sizinl? ?ox yax?n ?laq?d? olmaqdan qa??narlar.
51 - 60 BAL:
insanlar sizi h?y?can verici, d???nc?siz qurulu?da, t?bii liderlik x?susiyy?tl?ri olan, h?r vaxt do?ru olmasa da s?r?tli q?rar ver?n biri olaraq tan?yarlar. Sizi c?sur, mac?rap?r?st biri olaraq tan?yarlar, h?r ?eyi bir d?f? s?namaq ist?y?n, mac?ra ya?amaq ???n f?rs?tl?ri qa??rmayan biri.. Yayd???n?z h?y?candan ?t?ri insanlar sizinl? eyni i? yerind? ya?amaqdan z?vq alarlar.
41 - 50 BAL:
?nsanlar sizi t?z?, canl?, cazib?dar, ?yl?ndirici, praktik v? daim maraql? biri olaraq g?r?rl?r; h?r vaxt maraq dair?sind? olan, amma ?ox h?ddind?n art??a qa?mayacaq q?d?r d? balansl? biri.. ?nsanlar sizi ayr?ca xeyirxah, d???nc?li, anlay??l? v? ?zl?rini sevindir?n v? rahatla?d?ran biri olaraq tan?yarlar.
31 - 40 BAL:
?nsanlar sizi m?ntiqli, ehtiyatl?, diqq?tli v? praktik biri olaraq g?r?rl?r. Sizi a??ll?, qabiliyy?tli v? h?n?rli amma t?vaz?kar olaraq tan?yarlar. ?ox s?r?tli yolda?l?q qurmayan, amma yolda?lar?na qar?? ?ox sadiq olan v? onlardan da eyni ?eyi g?zl?y?n biriniz.
MeLodiM_ (2013-07-06 17:53)
BeyendiM.. Like ))
Cavab | Sitat
Offline...
PIANOCU (2013-07-06 20:22)
Tamamile ela. wink Eynile.
Cavab | Sitat
Y?z defe zirveye baxinca, bir defe ZIRVEDEN BAX! )))
Heart** (2013-07-07 06:58)
duz alinmasina sevindim neticeni yazsaniz daha gozel olar:)
Cavab | Sitat
RoYaLaRi ReaLLaSdiRmaGiN eN YaXsI YoLu OyaNmaQdiR...
fanat1992 (2013-07-07 08:57)
Mende qirx bal oldu.tamamile duz cixdi.muellife twk
Cavab | Sitat
DOKUNAMADIGIN BIRINI OZLUYORSAN,OZLEDIYIN KALBINE DOKUNMUSTUR COKTAN
Jaklina (2013-07-07 10:43)
41 oldu diyesen ))
Cavab | Sitat
Perhaps, the most difficult thing is to give the name to feelings . . .
Heart** (2013-07-07 11:43)
mende ise 33 cixdi:S
Cavab | Sitat
RoYaLaRi ReaLLaSdiRmaGiN eN YaXsI YoLu OyaNmaQdiR...
OZELIN (2014-01-26 20:07)
Anlamadime sorry
Cavab | Sitat
[...::: KiWiLeR GoZeL QaDiNLaRi SeVeRLeR.aMMa QaDiNLaR SeVDiKLeRi aDaMi YaRaWiQLi HeSaB eDeR ::...]
BrEaK_DaNcE (2015-08-06 20:42)
38 d?zd?
Cavab | Sitat
N? q?rib? ?ey bu xo?b?xtlik! Getdimi ged?r, ?a??rsansa g?lm?z, g?ls? d? qalmaz, qalsa da ?atmaz..!
*RAPUNZEL* (2015-10-13 18:37)
Eladi
Cavab | Sitat
Ilqa (2016-03-28 15:40)
35 bal oldu amma men o qederde tevazokar deyilem bir azda deliyem:D
Cavab | Sitat
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
Facebookda paylaş
« Forum | « Forum mövzular
Ana sehife