Duy?ular?n? v? sevgini test et!

Language: Azeri   Türkce   Russian
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
Heart** (2013-07-04 19:11)
Bunun ad? sevgidir, yoxsa ad? bir h?v?sdir? Bu sual sizi d???nd?r?rs?, testi h?ll edin v? cavab?n? ?yr?nin!
Dostlar?n?za sevgilinizin sizin ???n uy?un bir insan olub-olmad???n? soru?musunuzmu?
a) B?li
b) Xeyr. M?n art?q se?imimi etmi??m v? kimins? bunna qar??ma?a haqq? yoxdur
Dostunuz ondan dan??ark?n bir-biriniz? ?ox yara?d???n?z? deyirs??
a) Bu ?ox xo?uma g?lir
b) M?vzunu d?yi?dirm?y? ?al???rs?n?z
D?r?st olun v? bu suala do?ru cavab verin. Sevgilin bird?n ke??l olarsa v? v?zif?sini itir?rs?, ona qar?? olan duy?ular?n?z d?yi??rmi?
a) Q?tiyy?n d?yi?m?z
b) Cavab verm?k ???n bir az d???nm?lisiniz
M?nasib?tl?riniz haqq?nda ?n ?ox hans? s?zl?r xo?unuza g?lir?
a) Bir-biriniz? ?ox yara??rs?n?z
b) Bir-biriniz ???n yarad?lm?s?n?z
Dostlar?n?zla dan??ark?n b?zi ?eyl?ri ist?y?r?kmi deyirsiniz?
a) B?li, davalar?m?z? v? pis x?susiyy?tl?rini ad?t?n gizli saxlama?a ?st?nl?k verir?m
b) Xeyr, he? n? gizl?tmir?m. ba?qalar?n?n g?z?nd? yax?? g?r?nm?yi ???n he? bir s?b?b yoxdur
Sevgiliniz ba?qa qad?nla aldatsa, sizi ?n ?ox n? k?d?rl?ndir?r?
a) Ona bir daha sar?l?b qucaqlaya bilm?d?yiniz g?r? ?ox pis olars?n?z
b) Onunla sevgili oldu?unuz ill?r? heyfiniz g?l?r v? ba?qa bir insanla birlikd? ola bil?rdiniz
Uzun m?dd?tdir ki, bir yerd?siniz v? h?r h?ft?sonunu birlikd? ke?irirsiniz. Ona qar?? n? hiss edirsiniz?
a) ?ox xo?b?xt olursunuz v? ?n x?rda hadis?ni bel? sevinc? ?evir? bilirsiniz
b) ?ox s?x?l?ram
N?tic?l?r:
A variant? ?oxluq t??kil edirs?
Testd? ?n ?ox A cavab?n? vermisinizs?, ?z?n?z? d?nyan?n ?n xo?b?xt insan? hesab edirsiniz. H?qiqi sevginizi tapd???n?za inan?rs?n?z! Sizi t?brik ed? bil?rik ??nki vurulmusunuz, ?z? d? lap ciddi…
Bu sevginin uzun?m?rl? oldu?una inan?rs?n?z. Siz qar?? t?r?fin d? sevgisind?n 100 fazi ?minsiniz, yoxsa ?z?n?z bu q?d?r g?lm?zdi.
A variant? ?oxluq t??kil edirs?
B variant ?oxluq t??kil edirs?, sizi t?brik ed? bilm?y?cik. T??s?fl?r olsun ki, siz a?iq deyilsiniz. Bu sad?c? ke?ici br h?v?sdir, ?z?n?nz? bo?una aldatmay?n. ??iniz? qar??maq kimi olmas?n ancaq sizin bir az zamana ehtiyac?n?z var. Hissl?rinizi yenid?n n?z?rd?n ke?irin.
_YEDINKAYAM_ (2013-07-05 07:01)
Mende A varianti cox oldu.tekce bir dene B variantim oldu
Cavab | Sitat
Heart** (2013-07-07 18:22)
yoxlamaga bele ehtiyac duymuram:)
Cavab | Sitat
RoYaLaRi ReaLLaSdiRmaGiN eN YaXsI YoLu OyaNmaQdiR...
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
Facebookda paylaş
« Forum | « Forum mövzular
Ana sehife