Ham?s? ?d?nilib

Ham?s? ?d?nilib

Language: Azeri   Türkce   Russian
Müellif: KaMRaN (2011-12-09 11:12)

Balaca o?lan anas? ?am yem?yi haz?rlayark?n m?tb?x? girdi v? anas?na bir par?a ka??z uzatd?. Anas? ya? ?lini sildi v? ka??z? g?t?r?b oxudu:

??m?ni bi?dim: $5.00
Bu h?ft? ota??m? y????d?rd?m: $1.00
S?nin ???n ma?azaya getdim: $.50
S?n ma?azada oldu?un zaman qarda??ma day?lik etdim: $.25
Zibili atd?m: $1.00
M?kt?bd? yax?? qiym?t ald?m: $5.00
Evi t?mizl?dim: $2.00
C?mi borclusan: $14.75

Anas? o?luna baxa-baxa fikr? getdi. Bir an ke?di v? anas? q?l?mi g?t?rd? v? ka??z?n arxas?na bir ?eyl?r yazma?a ba?lad?:

9 ay s?ni b?tnimd? da??d?m: Pulsuz

X?st? olanda s?nin yan?nda oturub yatma??n? g?zl?dim, s?nin qay??na qald?m, h?r gec? dua etdim: Pulsuz

B?t?n bu ill?rd? m?n? g?z ya?lar? tokm?yim? s?b?b oldun: Pulsuz

H?r gec? s?nin d?rdl?rini v? g?l?c?yini d???n?rk?n yatmad?m:

[1] 2 >>
Oxunma sayı: 1430
Diqqet ! Materialı kopyalamaq qadağandır ve bunu edene halal edilmir !
Şerhler
» Şerhler (0) «

» Şerhler (0) «
« Oxu zalı
Ana sehife